Word Vriend

BLIJF BETROKKEN

Er zijn nu al veel mensen die om verschillende redenen op de hoogte willen blijven van de ontwikkeling en realisatie van Koningshove. U bent bijvoorbeeld omwonende en u denkt graag mee over inpassing in en aansluiting op de omgeving. Misschien werkt u in de zorg en bent u geïnteresseerd in de functie van verpleegkundige. Of ziet u voor uzelf een rol weggelegd als vrijwilliger. Mogelijk bent u in meer algemene zin geïnteresseerd in Koningshove als ‘project’. Meld u dan aan als Vriend van Koningshove. Wij houden u dan via onze nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen. U kunt het aanmeldingsformulier ook gebruiken om eventuele vragen aan ons te stellen.

Word Vriend van Koningshove

Ik word vriend van de Stichting Vrienden van Hospice Koningshove en wil graag via de mail op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond Hospice Koningshove.

 

 


De Stichting Hospice Koningshove en de Stichting Vrienden van Hospice Koningshove zijn door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen en donaties die aan deze stichtingen worden gedaan aftrekbaar zijn van de inkomsten- en vennootschapsbelasting.