Vragen

… en antwoorden

Vragen over de ontwikkeling van Koningshove zijn van harte welkom. Normaliter worden bij een ‘project’ als dit een of meer ‘fysieke’ informatieavond georganiseerd, maar dat is gezien de Corona-pandemie voorlopig nog niet veilig mogelijk. Het bestuur van de Stichting Hospice Koningshove werkt daarom aan andere mogelijkheden om belangstellenden zo goed mogelijk te betrekken bij en te informeren over Koningshove. Om alvast in de eerste informatiebehoefte te voorzien is een eerste reeks vragen en antwoorden opgesteld. Heeft u een vraag, gebruik hiervoor dan het contactformulier.

HET HOSPICE ALS CONCEPT
Wat is een hospice eigenlijk?
Een hospice of ‘bijna-thuis-huis’ is een gebouw, waarin zorg voor mensen in hun laatste levensfase wordt geboden, als dat thuis niet meer gaat. Gestreefd wordt om een huiselijke en geborgen sfeer te scheppen, iets wat in een ziekenhuis vaak niet lukt. De organisatie drijft op vrijwilligers die samen met een wijkverpleegkundige de zorg bieden en het hospice ‘draaiend’ houden.

Waarom in Pijnacker-Nootdorp?
De gemeente Pijnacker-Nootdorp is de afgelopen jaren sterk gegroeid en zal dat ook nog blijven doen. Hoewel in direct aangrenzende gemeenten ook hospices zijn, schiet deze zorg toch iets tekort: mensen die daar verblijven kunnen gedurende hun laatste levensfase niet hun eigen huisarts houden. Daarnaast is er bij veel hospices in omliggende plaatsen een tekort aan plaatsen. Pijnacker-Nootdorp heeft daarom behoefte aan een eigen hospice.

Kijk naar de video om te ervaren wat Koningshove straks voor familie, bewoners en huisartsen kan betekenen. 

video
play-sharp-fill

Hoe ziet het gebouw eruit?
Zie hiervoor onder Het Gebouw.

Is er overlast te verwachten tijdens de bouw?
Overlast als gevolg van de bouwwerkzaamheden wordt zoveel mogelijk vermeden. Toch is het onvermijdelijk dat er materialen worden aangevoerd. Ook het heiwerk zal enkele dagen te horen zijn.

Is er verkeers- of parkeeroverlast te verwachten voor de omwonenden?
Er komen tien parkeerplaatsen op het terrein van het hospice; dit is ruim voldoende. Per dag verwachten we maximaal twintig verkeersbewegingen, dat is ongeveer één per uur. Dit leidt niet tot extra verkeersdrukte.

Kunnen we inspraak krijgen in de uiteindelijke vormgeving?
De realisatie van Hospice Koningshove is een gecompliceerd proces waarbij aan allerlei verschillende eisen voldaan moet worden (bestemmingsplan, brandweer, milieu, functionaliteit, kosten, etc.). Dit betekent dat niet ieder idee gehonoreerd kan worden. Maar natuurlijk staan wij open voor eventuele suggesties en nodigen we u bij deze uit die in te dienen door contact op te nemen.

LOCATIE
Waar komt het gebouw precies te staan?
Zie onder Het Gebouw.

Waarom juist hier?
Binnen de gemeente is de gekozen locatie redelijk centraal gelegen. Het is een een mooie, rustige en groene plek in het oorspronkelijke hart van het dorp. De plek heeft een maatschappelijke bestemming: ideaal dus voor een hospice.

BESTEMMINGSPLAN
Wordt er gebouwd binnen de regels van het bestemmingsplan?
Het gebouw blijft qua hoogte, oppervlak en functie binnen de regels van het bestemmingsplan (oa: goothoogte: <5m, nokhoogte<9m, maatschappelijke functie, binnen de door de gemeente aangegeven grenzen). Zie hiervoor ook onder Het Gebouw.

INITIATIEFNEMERS
Wie zijn dit?
Dit plan is gestart door twee Delftse huisartsen (Wierema en Schreuder), al snel gesteund door de plaatselijke Lionsclub, die in het stichtingsbestuur met twee leden vertegenwoordigd is. Kijk voor een volledig overzicht van de bestuursleden bij organisatie.

GEBRUIKERS
Wie zijn de mensen die er gebruik van kunnen maken?
Het hospice is bedoeld voor inwoners van Pijnacker-Nootdorp die hospice-zorg wensen en nodig hebben en een levensverwachting hebben van hooguit enkele maanden.

ONTWIKKELING EN FINANCIERING
Wie zijn hiervoor verantwoordelijk?
Ontwikkeling vindt nu nog plaats door inspanningen van het stichtingsbestuur (zie Organisatie), met steun van  de Lionsclub. Financiering is in hoge mate gebaseerd op sponsoring, zowel van particulieren, bedrijven als van landelijke instellingen voor goede doelen.

STEUNEN
Hoe kan ik dit project steunen?
U kunt zelf of via een ‘actie’ sponsor worden. Ook toezegging voor feitelijke hulp bij de bouw of als vrijwilliger is meer dan welkom. Wij verwelkomen u graag en neem contact op!

PLANNING
Wanneer zal de bouw beginnen?
Dit is mede afhankelijk van de financiering.
Wij verwachten in de herfst van 2021 met de realisatie te beginnen.


Wanneer zal het hospice openen?
Ongeveer een jaar na start van de bouw: u bent bij deze al uitgenodigd om dan een kijkje te komen nemen!

INFORMATIE
Hoe blijf ik op de hoogte van de ontwikkelingen?
De inhoud van deze website zullen wij regelmatig vervangen. U kunt zich daarnaast ook als belangstellende aanmelden door contact op te nemen.

Staat uw vraag hier niet bij?
Mist u in dit overzicht nog een vraag, neemt u dan contact op. Wij zullen uw vraag dan zo spoedig mogelijk beantwoorden.