Leeft u mee met Hospice Koningshove?

Het kan iedereen overkomen; de onheilstijding dat bij een ernstige ziekte, genezing niet meer mogelijk is. Het is niet altijd mogelijk om in deze laatste levensfase thuis te blijven.

Een hospice’ biedt in zon situatie de mogelijkheid om de zorg -met behulp van vrijwilligers, beroepsmatige hulpverleners en de familie- voort te zetten, waarbij de eigen huiselijke omgeving zo goed mogelijk wordt nagestreefd. Een kleinschalig thuis’ waarin ruimte en tijd is voor elkaar.

Lees meer…