INFORMATIESESSIE 31 MAART 2021

Op woensdag 31 maart is er via internet een presentatie gehouden waar Ferdinand Schreuder, voormalig huisarts te Delft en bestuurslid, Jan Vincenten, voorzitter van de Stichting, Albert van Eerden, architect en Inge Verbaan, juriste van de gemeente.


Zij hebben gesproken over wat een hospice nou eigenlijk is, over de stappen die tot nu toe gezet zijn met inzet van meerdere leden van de Lions, over het huidige bouwplan en de ideeën daarachter en over bestemmingsplan en vergunningen. Velen van u hebben deze presentatie gevolgd.
Rond de presentatie van de plannen om een hospice in Pijnacker op te zetten zijn veel ( ca 30) aanmeldingen gekomen om eventueel als vrijwilliger te komen werken. Wij vinden dat hartverwarmend en zijn hier trots op en blij mee, want de vrijwilligers zijn het hart van ons hospice: zonder hen ís er geen hospice!
Om een goed rooster te kunnen maken waarin iedere vrijwilliger 2-3 dagdelen per week werkt zijn misschien wel 50-60 mensen nodig voor de gewone zorgtaken zoals die in ieder huishouden zijn ( koken, wassen, strijken) en de specifieke taken zoals die in een hospice nodig zijn (begeleiden bewoners en familie, eenvoudige lichamelijke verzorging, enzovoort). Wij zullen voor u vóór het zover is een opleiding en introductie verzorgen. Omdat het misschien nog wel 2 jaar duurt voordat u in Pijnacker aan de slag kan is het mogelijk om opleiding en ervaring op te doen als vrijwilliger in het hospice in Delft: onze werkwijze zal sterk lijken op de organisatie daar.
Als een aantal van u dat doet hebben bewoners en organisatie in Delft daar voordeel van, maar kunnen wij te zijner tijd ook in Pijnacker starten met enkele ervaren krachten en zo een “vliegende start” maken. U kunt zich daarop oriënteren via website www.hospicedelft.nl en eventueel contact opnemen met de coördinator Gabrielle Reijerse (015 257 3121). Zij zal u graag te woord staan.

Tevens hebben een aantal mensen belangstelling getoond om de rol van coördinator op zich te nemen. Ook deze mensen zijn wij dankbaar voor deze belangstelling. Aan enkelen van u heb wij al aangegeven dat we nog in een vroege fase van het project verkeren en daardoor nu ook nog niet bezig zijn met de personele invulling.
Voor een precieze taakomschrijving, laat staan een sollicitatieprocedure is het dan ook nog véél te vroeg. Wij verwachten dat het misschien nog wel twee jaar duurt , voordat het hospice geopend kan worden.
Wij raden u aan de voortgang van de oprichting van het hospice op deze website te volgen en enkele maanden vóór de beoogde openingsdatum te reageren op een daar en dan te publiceren vacature.

Daarnaast hebben we wat “technische mensen” nodig voor bv kleine reparaties in huis (lekkende kranen, lekke banden rolstoel, piepende deuren, ophangen schilderijtjes,…), tuinonderhoud, enzovoort  dus als u daarvoor ook kennissen wilt interesseren: heel graag.

Eén van de plannen is het maken van een nieuwsbrief. De frequentie zal vooralsnog laag zijn maar waarschijnlijk toenemen naarmate het proces vordert. Indien u de nieuwsbrief wenst te ontvangen verzoek ik u dit kenbaar te maken d.m.v. het contactformulier.

Wim Wierema, secretaris stichting hospice Koningshove
Ferdinand Schreuder, bestuurslid stichting hospice Koningshove