Gift van de NCVV voor hospice Koningshove

NCVV is de afkorting van Nootdorpse Christen Vrouwen Vereniging. De vereniging bestaat al ruim zeventig jaar en is indertijd opgericht door mevrouw Zonderop, dochter van de molenaar die de molen in Nootdorp beroepsmatig bediende.

Lange tijd kende men een bloeiend bestaan met meer dan vijtig leden, maar helaas is de laatste jaren de belangstelling teruggelopen. Door de lockdown als gevolg van corona kwam er weinig nieuwe aanwas en ook het vinden van nieuwe bestuursleden liep verre van gemakkelijk. Onder de huidige voorzitter Adrie Bazuin, toevallig een dochter van de oprichtster, is het besluit genomen om de vereniging op te heffen en een deel van de kasvoorraad te schenken aan het te realiseren hospice in Pijnacker-Nootdorp.

Lees meer…