Organisatie

BESTUUR STICHTING HOSPICE KONINGSHOVE


vlnr:
Jan Vincenten – voorzitter
Wim Wierema – secretaris
Melanie Peltzer – penningmeester
Ferdinand Schreuder – lid
Peter Hoofman – lid

Deze bestuursleden zijn maatschappelijk betrokken en ervaren mensen. In brede zin is het bestuur verantwoordelijk voor het realiseren van het hospice in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

DOELSTELLING
Stichting Hospice Koningshove heeft als doel het creëren van een huis ingericht voor de opvang van stervenden, waarbij de eigen huiselijke leefsituatie zo goed mogelijk wordt nagestreefd. Een hospice is een aanvulling op de bestaande vrijwillige palliatieve terminale thuiszorg.

BELONINGSBELEID
Alle bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen bezoldiging wegens verleende diensten.
De beloning van in dienstbetrekking werkende coördinatoren is gekoppeld aan de cao-verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg.

VRIENDEN VAN KONINGSHOVE
Er bestaat ook een “Stichting Vrienden van Hospice Koningshove“. Bovengenoemd bestuur is in de opstartfase ook het (onbezoldigde) bestuur van deze stichting. Deze stichting stelt zich tot doel om fondsen te werven en bij te dragen aan de succesvolle ontwikkeling en exploitatie van Koningshove. Wie meer wil weten over de mogelijkheid om te steunen of bij te dragen, is van harte uitgenodigd. Neem contact op.