Organisatie

BESTUUR STICHTING HOSPICE KONINGSHOVE

Jan Vincenten - voorzitter


vlnr:
Jan Vincenten – voorzitter
Wim Wierema – secretaris 
Bob van der Deijl – penningmeester
Ferdinand Schreuder – lid
Peter Hoofman – lid

Deze bestuursleden zijn maatschappelijk betrokken en ervaren mensen. In brede zin is het bestuur verantwoordelijk voor het realiseren van het hospice in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

DOELSTELLING
Het verlenen van hulp in een hospice door middel van ondersteuning en palliatieve zorg aan mensen in de laatste fase van hun leven en hun verwanten binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

BELONINGSBELEID
Alle bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen bezoldiging wegens verleende diensten.
De beloning van in dienstbetrekking werkende coördinatoren is gekoppeld aan de cao-verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg.

VRIENDEN VAN KONINGSHOVE
Naast hospice Koningshove is er de “Stichting Vrienden van Hospice Koningshove“. Bovengenoemd bestuur is in de opstartfase ook het (onbezoldigde) bestuur van deze stichting. Deze stichting stelt zich tot doel om fondsen te werven en bij te dragen aan de succesvolle ontwikkeling en exploitatie van Koningshove. Wie meer wil weten over de mogelijkheid om te steunen of bij te dragen, is van harte uitgenodigd. Neem contact op.