Status van onze Fondsenwerving op 28-feb-2023

 • Totaal giften €376.508

  Betreft reeds ontvangen giften, reeds lopende partnerplannen, toegezegde giften na verlening gemeente garantie, en giften materieel/materialen (zonnepanelen, meubilair en ontwerp onbebouwde gedeelte).

 • Achtergestelde lening €300.000

  Als extra zekerheid: T.o.v. bank en gemeente een achtergestelde 30-jarige aflossingsvrije lening

 • Totaal Benodigd €745.257

  20% van de stichtingskosten vereist voor de gemeentegarantie en het exploitatietekort in de boekjaren 2025 en 2026

 • image-1

  Nog te verwerven €68.749

  Nog te Verwerven = Totaal  Benodigd - (Totaal Giften + Achtergestelde Lening)

Embed iList