dev test

Status van onze Fondsenwerving op 1-mei-2023

 • Reeds ontvangen gelden €382.381

  Betreft reeds ontvangen giften, reeds lopende partnerplannen, toegezegde giften na verlening gemeente garantie, en giften materieel/materialen (zonnepanelen, meubilair en ontwerp onbebouwde gedeelte).

   

 • Achtergestelde lening €300.000

  Als extra zekerheid: T.o.v. bank en gemeente een achtergestelde 30-jarige aflossingsvrije lening.

   

 • Benodigd vermogen voor aanvraag gemeentegarantie €690.540

  20% van de stichtingskosten vereist voor de gemeentegarantie.

 • Nog nodig voor aanvraag gemeentegarantie €8.159

  Nog  nodig voor aanvraag gemeentegarantie = Benodigd vermogen voor aanvraag gemeentegarantie  - (Reeds ontvangen gelden  + Achtergestelde Lening)

   

 • Nog nodig voor start exploitatie per 1 januari 2025 €160.000

  Om een goede start te kunnen maken hebben we voor de start van het hospice (nu gepland op 1 januari 2025) een kleine €160.000 nodig. Daarnaast willen we graag proberen de grond ook in eigen bezit te krijgen (erfpacht is op termijn een te grote kostenpost) en dus hebben we nog een flinke som geld extra nodig (enkele tonnen...).

  Wij hebben uw steun broodnodig.

  Doneren..?!