Comité van Aanbeveling

COMITÉ VAN AANBEVELINGv.l.n.r.
Mevrouw Drs. Astrid Dumont, huisarts te Nootdorp
Mevrouw Drs. Emmy Gransjean-van Holten, huisarts te Pijnacker
De heer Ds. Jelke de Jong, wijkpredikant van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw
De heer Sjaak Oudshoorn, journalistv.l.n.r.
Mevrouw Francisca Ravestein, voormalig burgemeester Pijnacker-Nootdorp
De heer Arthur Venselaar, voorzitter Ondernemingsvereniging Pijnacker-Nootdorp – OVPN
De heer Prof. Mr. Klaas de Vries, voormalig minister sociale zaken en werkgelegenheid, voormalig voorzitter Vereniging Nederlandse Gemeenten.
De heer Dick Vrijburg, diaken Katholieke Kerk Pijnacker-Nootdorp