Comité van Aanbeveling

COMITÉ VAN AANBEVELINGv.l.n.r.
Mevrouw Drs. Astrid Dumont, huisarts te Nootdorp
Mevrouw Drs. Emmy Gransjean-van Holten, huisarts te Pijnacker
De heer Ds. Jelke de Jong, wijkpredikant van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw
De heer Sjaak Oudshoorn, journalistv.l.n.r.
Mevrouw Francisca Ravestein, burgemeester Pijnacker-Nootdorp
De heer Arthur Venselaar, voorzitter Ondernemingsvereniging Pijnacker-Nootdorp – OVPN
De heer Prof. Mr. Klaas de Vries, voormalig minister sociale zaken en werkgelegenheid, voormalig voorzitter Vereniging Nederlandse Gemeenten.
De heer Dick Vrijburg, diaken Katholieke Kerk Pijnacker-Nootdorp