Visie

VISIE EN MISSIE

Hospice Koningshove wordt een “bijna-thuis-huis” voor wie niet thuis kan of wil sterven bij gebrek aan mantelzorg of anderszins. Ons hospice wordt een zo persoonlijk mogelijke, liefdevolle plek waar men in rust en vrede zijn/haar laatste weken kan wonen. Huiselijke sfeer, kleinschaligheid, afwezigheid van tijdsdruk zijn belangrijke kenmerken van de zorg in ons hospice. Het hospice staat open voor alle gezindten en wordt, naast het medische zorgpersoneel, vooral door vrijwilligers bemenst. Het hospice is daarmee zowel voor de bewoners als voor de betrokken vrijwilligers een betekenisvolle plek. Bewoners hebben een afgeronde diagnostiek achter de rug en een levensverwachting, naar medisch inzicht, van maximaal drie maanden.

De kern van het functioneren van ons hospice is de vrijwillige inzet van mensen die de bewoners van het hospice een zo goed mogelijk levenseinde willen bezorgen.

De geboden zorg in het hospice is van hoge kwaliteit, veilig, doeltreffend, doelmatig en tijdig. Wij richten ons op de behoefte van de bewoners en hun gasten. Uitgangspunt voor de zorgverlening is het kwaliteitskader van VPTZ (Vereniging Palliatieve Terminale Zorg Nederland) en de voorwaarden voor verantwoorde zorgverlening, zoals geformuleerd door de Inspectie Volksgezondheid (IGZ).

Zowel bij de bouw van het toekomstige hospice als bij inrichting gaan wij zo bewonersvriendelijk en zo klimaatvriendelijk mogelijk te werk.

AANLEIDING

Als mensen in Pijnacker-Nootdorp, om welke reden dan ook, tijdens een ziekbed geen verzorging thuis meer kunnen krijgen, is er geen andere mogelijkheid dan het dorp te verlaten. Zij zijn dan aangewezen op een verpleeg- of ziekenhuis, of een hospice buiten de gemeente. Contact met de naasten wordt daardoor bemoeilijkt, de medische zorg en begeleiding kan niet meer door de eigen huisarts verleend worden: voor alle partijen een onaantrekkelijk vooruitzicht. Uit een schriftelijk onderzoek onder de huisartsen in Pijnacker-Nootdorp blijkt er dan ook grote steun voor het idee om een hospice binnen de eigen gemeente op te richten.

VRIJWILLIGERS

Zoals gesteld in de bovenstaande visie is de kern van het functioneren van ons hospice de vrijwillige inzet van mensen die de bewoners van het hospice een zo goed mogelijk levenseinde willen bezorgen. Het gebouw en de organisatie faciliteren; de hulpverleners, de vrijwilligers en de familie doen het werk.

De belangrijkste bezigheden van vrijwilligers zullen huishoudelijk zijn: Het “bijna-thuis-huis” moet draaiend gehouden worden zoals ieder huishouden. Opruimen, schoonhouden, eten verzorgen afwassen, koken, bed opmaken en verschonen, boodschappen doen, de was doen, voorraadbeheer, afval verwerken: Al dat soort basale zaken. Ook de gasten van onze bewoners zullen door de vrijwilligers worden ontvangen. Daarnaast zijn er ook vrijwilligers nodig voor het onderhoud van de tuin en voor klein onderhoud aan het pand.
Heel specifiek voor het werken in ons hospice zal echter het persoonlijk contact zijn met de bewoners en hun  gasten. Dit is voor alle partijen waardevol en zorgt voor sterke motivatie bij de meeste vrijwilligers.  Dit contact komt op vanzelfsprekende wijze tot stand door de algemene zorgtaken en door de meer specifieke mantelzorgtaken die de vrijwilligers op zich nemen: Denk bijvoorbeeld aan hulp bij toiletgang of bij transfers.

Taken van de professionele zorg (wijkverpleging, huisarts) zijn dezelfde als in de thuissituatie en zullen niet overgenomen worden door de vrijwilligers.