Hospice Koningshove

TIJD VOOR ELKAAR

Hospice Koningshove biedt mensen die in de laatste fase van hun leven niet thuis kunnen worden verzorgd, de mogelijkheid om te sterven in een warme, huiselijke omgeving. Koningshove is geen ziekenhuis, maar een laatste ‘thuis’ waar gasten met familie of vrienden een waardevolle tijd met elkaar kunnen doorbrengen. Onder begeleiding van de eigen huisarts van de patiënt.
Daarbij gaan we uit van de visie dat mensen niet alleen op hun eigen wijze moeten kunnen leven, maar ook op hun eigen wijze moeten kunnen sterven.
Dankzij de zorg van gedreven en betrokken vrijwilligers wordt hoogst mogelijke kwaliteit van leven in de laatste levensfase geboden. Naasten kunnen blijven eten en slapen. Voor extra privacy is er een familiekamer.
Kijk naar de video om te ervaren wat Koningshove straks voor familie, bewoners en huisartsen kan betekenen.

video

‘Koningshove’ wordt ontwikkeld in samenspraak met de gemeente, omwonenden en verschillende zorginstellingen. Het hospice wordt gehuisvest in een duurzaam, kleinschalig gebouw aan het Koningshof in Pijnacker, dicht bij de Nederlands Hervormde (dorps)kerk. Een rustige, groene plek waar ooit een basisschool stond. Deze locatie heeft een maatschappelijke bestemming. Er is een voorlopig ontwerp van het gebouw, dat verder zal worden uitgewerkt en besproken met alle belanghebbenden.

ACTIE LIONS

Leeft u mee met Koningshove?

De Lions Club Nootdorp-Pijnacker is gevraagd hierbij de nodige ondersteuning te verlenen; fondsen te werven om het hospice tot werkelijkheid te maken en de juiste zorg te organiseren voor onze toekomstige gasten.

Een concreet doel waar de Lions Club Nootdorp-Pijnacker graag samen met u in wil investeren, is het interieur voor de toekomstige bewonerskamers van Koningshove.

Hiervoor is een bedrag van € 30.000,00 begroot.

Zou het niet geweldig zijn als we dit project samen voor elkaar kunnen krijgen?

Bijdragen? Dat doet u hier…