Hospice Koningshove

TIJD VOOR ELKAAR

Hospice Koningshove biedt mensen die in de laatste fase van hun leven niet thuis kunnen worden verzorgd, de mogelijkheid om te sterven in een warme, huiselijke omgeving. Koningshove is geen ziekenhuis, maar een laatste ‘thuis’ waar gasten met familie of vrienden een waardevolle tijd met elkaar kunnen doorbrengen. Onder begeleiding van de eigen huisarts van de patiënt.
Daarbij gaan we uit van de visie dat mensen niet alleen op hun eigen wijze moeten kunnen leven, maar ook op hun eigen wijze moeten kunnen sterven.
Dankzij de zorg van gedreven en betrokken vrijwilligers wordt hoogst mogelijke kwaliteit van leven in de laatste levensfase geboden. Naasten kunnen blijven eten en slapen. Voor extra privacy is er een familiekamer.
Kijk naar de video om te ervaren wat Koningshove straks voor familie, bewoners en huisartsen kan betekenen.

video
play-sharp-fill

‘Koningshove’ wordt ontwikkeld in samenspraak met de gemeente, omwonenden en verschillende zorginstellingen. Het hospice wordt gehuisvest in een duurzaam, kleinschalig gebouw aan het Koningshof in Pijnacker, dicht bij de Nederlands Hervormde (dorps)kerk. Een rustige, groene plek waar ooit een basisschool stond. Deze locatie heeft een maatschappelijke bestemming. Er is een voorlopig ontwerp van het gebouw, dat verder zal worden uitgewerkt en besproken met alle belanghebbenden.

LEEF MEE EN DRAAG EEN STEENTJE BIJ

Voor de financiering van Koningshove zijn bijdragen van ondernemers, particulieren, fondsen, kerken, scholen, verenigingen en instellingen broodnodig. Elke donatie is natuurlijk van harte welkom. 

Hier leest u hoe u eenmalig kunt doneren of ons voor langere tijd kunt ondersteunen…

Status van onze Fondsenwerving op 1-mei-2023

 • Reeds ontvangen gelden €382.381

  Betreft reeds ontvangen giften, reeds lopende partnerplannen, toegezegde giften na verlening gemeente garantie, en giften materieel/materialen (zonnepanelen, meubilair en ontwerp onbebouwde gedeelte).

   

 • Achtergestelde lening €300.000

  Als extra zekerheid: T.o.v. bank en gemeente een achtergestelde 30-jarige aflossingsvrije lening.

   

 • Benodigd vermogen voor aanvraag gemeentegarantie €690.540

  20% van de stichtingskosten vereist voor de gemeentegarantie.

 • Nog nodig voor aanvraag gemeentegarantie €8.159

  Nog  nodig voor aanvraag gemeentegarantie = Benodigd vermogen voor aanvraag gemeentegarantie  - (Reeds ontvangen gelden  + Achtergestelde Lening)

   

 • Nog nodig voor start exploitatie per 1 januari 2025 €160.000

  Om een goede start te kunnen maken hebben we voor de start van het hospice (nu gepland op 1 januari 2025) een kleine €160.000 nodig. Daarnaast willen we graag proberen de grond ook in eigen bezit te krijgen (erfpacht is op termijn een te grote kostenpost) en dus hebben we nog een flinke som geld extra nodig (enkele tonnen...).

  Wij hebben uw steun broodnodig.

  Doneren..?!