Hospice Koningshove

TIJD VOOR ELKAAR

Hospice Koningshove biedt mensen die in de laatste fase van hun leven niet thuis kunnen worden verzorgd, de mogelijkheid om te sterven in een warme, huiselijke omgeving. Koningshove is geen ziekenhuis, maar een laatste ‘thuis’ waar gasten met familie of vrienden een waardevolle tijd met elkaar kunnen doorbrengen. Onder begeleiding van de eigen huisarts van de patiënt.
Daarbij gaan we uit van de visie dat mensen niet alleen op hun eigen wijze moeten kunnen leven, maar ook op hun eigen wijze moeten kunnen sterven.
Dankzij de zorg van gedreven en betrokken vrijwilligers wordt hoogst mogelijke kwaliteit van leven in de laatste levensfase geboden. Naasten kunnen blijven eten en slapen. Voor extra privacy is er een familiekamer.
Kijk naar de video om te ervaren wat Koningshove straks voor familie, bewoners en huisartsen kan betekenen.

video
play-sharp-fill

‘Koningshove’ wordt ontwikkeld in samenspraak met de gemeente, omwonenden en verschillende zorginstellingen. Het hospice wordt gehuisvest in een duurzaam, kleinschalig gebouw aan het Koningshof in Pijnacker, dicht bij de Nederlands Hervormde (dorps)kerk. Een rustige, groene plek waar ooit een basisschool stond. Deze locatie heeft een maatschappelijke bestemming. Er is een voorlopig ontwerp van het gebouw, dat verder zal worden uitgewerkt en besproken met alle belanghebbenden.

LEEF MEE EN DRAAG EEN STEENTJE BIJ

Voor de financiering van Koningshove zijn bijdragen van ondernemers, particulieren, fondsen, kerken, scholen, verenigingen en instellingen broodnodig. Elke donatie is natuurlijk van harte welkom. 

Hier leest u hoe u eenmalig kunt doneren of ons voor langere tijd kunt ondersteunen…

Status van onze Fondsenwerving
Inmiddels is voldoende geld binnen gekomen of toegezegd om te voldoen aan de belangrijkste voorwaarde die de gemeente had gesteld om gemeentegarantie te kunnen afgeven. Het bestuur is alle organisaties, ondernemers en particulieren die dit project al direct vanuit de planbasis hebben willen steunen zeer erkentelijk. Bedoelde gemeentegarantie is door het bestuur ontvangen. Het heeft allemaal (veel) langer geduurd dan in eerste instantie gedacht maar het bestuur is blij dat de plannen nu verder concreet gemaakt kunnen worden.

Er zijn al heel wat stappen gezet om tot die concretisering te komen. Gesprekken met banken lopen en zullen binnen niet al te lange tijd positief worden afgerond. De benodigde vergunningen zijn bij de gemeente aangevraagd en daar hoopt het bestuur op korte termijn iets over te horen. Ook lopen gesprekken met potentiële bouwers om realisatie zo snel mogelijk tot stand te brengen. Het hospicebestuur hoopt nog steeds op een start rond 1 januari 2025 maar in elk geval in het 1e kwartaal van dat jaar.

Hoe staan de financiën van het Hospice er nu voor?

Zoals aangegeven is de basis is gelegd en daarmee kunnen we van start. Er zijn, sinds de start van dit project, wel twee grote tegenvallers: de huidige rente is (veel) hoger dan op het moment dat de eerste plannen werden ingediend en de geprognosticeerde kosten van de bouw heeft het bestuur al twee keer omhoog moeten bijstellen. Daarnaast wilde het bestuur de grond liever kopen maar daar is, gezien de financiën, voorlopig van afgezien. De grond wordt nu in erfpacht verkregen en kan later wellicht alsnog worden gekocht.

De hogere bouwkosten zorgen voor éénmalige extra uitgaven en de rente en erfpacht zorgen voor hogere lasten de komende 30 jaar.

De sponsorcommissie van het hospice is hard aan het werk om zoveel mogelijk sponsoring binnen te halen. De reacties zijn veelal positief zeker nu bekend is dat de bouw definitief doorgaat. Het Hospicebestuur hoopt dat nog de nodigde gelden beschikbaar worden gesteld (bij voorbeeld door Partnerplannen: zie kader). Uiteraard zijn alle andere bedragen (van ondernemers, organisaties en particulieren) ook meer dan welkom.

Als extra gelden binnenkomen kunnen we daarmee de eventuele hogere bouwkosten financieren of aflossen op de noodzakelijke financiering waardoor de jaarlijkse lasten kunnen worden verlaagd. Het hospice bestuur hoopt dat we zo met elkaar kunnen komen tot realisatie van een hospice in onze gemeente.

Doneren?